Dayton & Troy Electric Railway, The & Piqua Electric Railway, Miami Valley Railway